Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby złożyć zamówienie wynajmu kostiumów
Dane do umowy muszą być zgodne z wpisanymi w dokumencie tożsamości osoby odbierającej przesyłkę, ponieważ kurier dostarczy do podpisania umowę wynajmu kostiumów.
Stopka Tabeli

Dane do umowy wynajmu kostiumów

Imię i Nazwisko: *
Adres mailowy: *
Adres zameldowania: ( tak jak w dowodzie osobistym )
Ulica/nr.domu/nr.lok. *
Kod pocztowy: *
Nr. Dowodu Osobistego: *
Wydany przez: *
Pesel: *

Adres pod, który ma być dostarczona przesyłka

Odbiorca:
Telefon kontaktowy: *
Ulica/nr.domu/nr.lok.
Kod pocztowy:
Uwagi dla kuriera:
(np. preferowane godziny dostarczenia przesyłki)

Dane potrzebne do wystawienia faktury

Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko:
Ulica/nr.domu/nr.lok.
Kod pocztowy:
Nrumer NIP:
Regon:
Pola oznaczone gwiazdką " * " muszą zostać wypełnione.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: Tak Nie
Nie wypełniamy jeżeli adres pod, który ma być dostarczona przesyłka
jest taki sam jak podany w danych do umowy
Regulamin oraz umowę wynajmu kostiumów
akceptuje nie akceptuje

W pola poniżej prosimy wpisać nazwy wybranych kostiumów z naszej kolekcji

Wybrane kostiumy dla Mężczyzn

1. w rozmiarze
2. w rozmiarze
3. w rozmiarze
4. w rozmiarze
5. w rozmiarze
Uwaga! Wybieramy tylko rozmiary dostępne w ofercie.

Dodatkowe informacje: (np. wzrost lub nietypowy rozmiar)

Wybrane kostiumy dla Kobiet

1. w rozmiarze
2. w rozmiarze
3. w rozmiarze
4. w rozmiarze
5. w rozmiarze
Uwaga! Wybieramy tylko rozmiary dostępne w ofercie.

Dodatkowe informacje: (np. wzrost lub nietypowy rozmiar)

Wybrane kostiumy dla Dzieci

1. w rozmiarze
2. w rozmiarze
3. w rozmiarze
4. w rozmiarze
5. w rozmiarze
Uwaga! Wybieramy tylko rozmiary dostępne w ofercie.

Dodatkowe informacje: (np. wzrost lub nietypowy rozmiar)

Wypożyczenie na okres od dnia do dnia W tym okresię będą użytkowane w celach
Pola lewe

Pola prawe
Pola lewe Pola prawe